Školení podzim 2013

25.07.2013 09:38

Všem VaV - upozorňujeme, že v průběhu září a října a listopadu bude probíhat intenzivní doškolování týmu a konzultace nad moniografií. 

Dále se připravuje prezentace projketu v galerii Hrášek s výztavou fotografií z Banátu. 

Zpět