Největší problémy projektu v Banátu

Výstavba 21 větrných elektrárem silně zasáhla do realizace projketu. Již výtýčené výzkumné plochy byly nenávratně zničeny. 

Během pozimu a zimy 2011/2012 na katastru Svaté Heleny bylo vybudováno 21 větrných elektráren, 100 m vysokých. 

Část výzkumu musela být přesunuta na vedlejší české obce. Hrozí však další výstavba na katastru Gerniku.