3) Podpora mobility

V rámci této klíčové aktivity budou podporovány stáže členů týmu na partnerských institucích za účelem společné
přípravy publikačních výstupů, projektových žádostí a předávání zkušeností, jakož i stáže na oborově příbuzných
pracovištích v ČR či zahraničí, za účelem navázání další vědecké spolupráce. Nedílnou součástí aktivity bude i
podpora účastí na konferencích. Významnou aktivitou budou každoroční workshopy (koncem roku), na kterých
budou členové týmu prezentovat výsledky řešení modelového projektu a na kterých se budou tyto výsledky
diskutovat. Workshopy budou facilitovat lektoři a reintegrující vědec.
Tato aktivita bude započata v dubnu 2011.