2) Další vzdělávání členů týmu

Cílem aktivity je zejména podpoření rozvoje odborných kompetencí členů výzkumného týmu, které povede k
posílení excelence na příslušné instituci. Pro členy týmu budou organizována v zásadě dva typy vzdělávacích
aktivit :
1) odborná školení (kurzy)
2) kurzy vědecké přípravy
Odborné kurzy budou zajišťovat řešitelské a partnerská pracoviště, zejména lektoři zodpovědní za rozvoj týmu.
Budou však zváni i další významní externisté tuzemští i zahraniční. Kurzy vědecké přípravy bude zajišťovat
organizačně administrativní část realizačního týmu.
Cílové skupině budou tyto další vzdělávací aktivity nabízeny v zimě v termínech mimo výuku, aby byla umožněna
co nejvyšší účast, dle harmonogramu by to byl leden a únor každého roku, jen v prvním roce řešení by se jednalo
o září.