1) Tvorba výzkumného týmu pod vedením reintegrujícího vědce

Tato aktivita je nejvýznamnější z projektu. Jedná se o vznik a rozvoj excelentního a multioborového výzkumného týmu na platformě krajinné ekologie. Výzkumný tým se bude rozvíjet při řešení modelového vědeckého projektu, jehož výsledky bude publikovat formou konferenčních příspěvků, recenzovaných článků, specializovaných map a monografií. Lektoři pod vedením reintegrujícího se vědce (prof. Fanta) a vědeckého garanta (prof.Čermák) budou zodpovědní
za metodické vedení týmu při řešení modelového projektu. V rámci této klíčové aktivity budou pracovat všichni členové týmu, lektoři, reintegrující se vědec a manager vědeckých projektů.
Práce týmu bude rozdělena do několika etap:
1) na první týmové konferenci se členové týmu vzájemně předtaví a budou prezentovány principy modelového
vědeckého projektu
2) následně bude společně vypracován pod vedením lektorů podrobný design modelového výzkumného projektu,

aby se členové týmu naučili plánovat týmový výzkum, bude též připraven plán výstupů
3) sběr dat v terénu
4) vyhodnocení dat, publikace výsledků
5) společná formulace dalších projektů a jejich implementace s důrazem na projekty mezinárodní
Členové týmu budou dále společně s managerem vědeckých projektů spolupracovat na získávání a implementaci
dalších mezinárodních a českých grantů/projektů.
Tato aktivita bude započata v dubnu 2011, druhý měsíc po zahájení projektu, po té, co administrativní část
realizačního týmu zvládne veškeré přípravné práce související se zahájením projektu, a bude probíhat kontinuálně
po celou dobu řešení projektu ař do ledna 2014.
Dále bude dbáno na aktivitu členů týmu při získávání a implementaci dalších mezinárodních a českých grantů/projektů.